13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma maden faciası, Türk madencilik endüstrisinin en kara günlerinden birisi olarak tarihe geçti. Yaklaşık 7 yıl sonra bugün, hala bu facianın etkileri madencilik sektöründe hissediliyor.

Türkiye genel olarak maden kazası sayısının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara ve sunulan resmi istatistiklere göre 3000’den fazla maden işçisi 1941-2021 yıları arasında hayatını kaybetti. 1992 yılında yaşanan ve 263 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan Kozlu kömür madeni faciası, Türkiye’nin yaşadığı en deneyimler arasında yer alıyor.

Soma Faciası Nasıl Meydana Geldi?

Manisa, Soma’da yaşanan maden kazası, kömür madeninde çıkan bir yangın sonucunda meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin bu kadar çok sayıda olmasının nedeni ise kazanın vardiya değişiminde yaşanmış olmasıydı.

Kaza sonucunda 787 madenci yer altında kaldı. Tüm kurtarma çabalarına rağmen bu madencilerin 301 tanesi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facia, Türk madencilik tarihinin en çok can kaybı yaşanan maden kazaları arasında yer alıyor. Peki yaşanan maden kazalarını ve Soma gibi faciaları önlemek mümkün mü?

Maden Güvenliği İçin Yapılması Gerekenler

Madencilik, günümüzde en riskli meslek grupları arasında yer alıyor. Teknolojik gelişmelere rağmen hala insanların yer altına girerek bu madenleri çıkarması gerekiyor. Ancak alınacak önlemler sayesinde yer altında çalışan kişiler için riski en aza indirmek mümkün.

Maden güvenliği için alınacak önlemler madenin türüne göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle önlemler yer altı ve yer üstü madenciliği olmak üzere iki ana bölümde inceleniyor. Yer altı madenciliğinde alınabilecek en önemli önlem ise yeterli ve doğru havalandırmanın sağlanması. Havalandırma sistemleri sayesinde olası bir kaza durumunda bile can kaybını en aza indirmek mümkün oluyor.

Ayrıca ocak tozları ve kömür tozuna karşı gerekli önlemlerin de alınması gerekiyor. Patlayıcı özelliğe sahip olan kömür tozu, büyük çaplı yangınlara neden olabiliyor. Bunlara ek olarak patlayıcılar, su drenajı ve maden içi çelik halat sistemlerinin de yasal düzenlemelere uygun olması gerekiyor. Zamanında ve düzenli olarak yapılacak denetimler ise maden facialarının önüne geçmeye yardımcı olabilir.