Madencilik yüzyıllardan beri dünyanın her yanından gerçekleştirilen bir uygulamadır. 16. yüzyılda Georgius Agricola tarafından madencilik, meslek olarak onur ve kazanç getiren bir uygulama olarak ele alınmıştır. Madencilik, zaman içinde değişimler geçirerek farklı teknolojileri benimsemeye başlamıştır. Madencilik çalışmalarında rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar hem sektörün gelişmesine hem de sektör çalışanlarının güvenliğinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Antik çağlardan beri devam eden madencilik uygulamaları, teknoloji ve bilimle yeni bir yöne doğru hareket ediyor.

Madencilikte Tarihsel Olarak Yaşanan Değişimler

Maden ve maden uygulamaları, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Anadolu topraklarında da yüzyıllardan beri uygulanır. Genellikle kullanılan malzemelere göre adlandırılan madencilik dönemleri, taş devrinden teknoloji devrine kadar büyük değişimler yaşamıştır.

Arşimet döneminde yer altı suyu tahliyesi büyük bir sorunken, günümüzde ise temiz madencilik uygulamaları tartışılan ana konulardan biri haline gelmiştir. Buna ek olarak tünel inşaatı Eupalinos’un yaşadığı MÖ 550-530 dönemlerinden beri hala devam etmektir. O dönemde su tünelleri oluşturulsa da günümüzde sağlam jeolojik oluşumlar kayaları delerek devasa karayolu tünelleri oluşturulmaktadır.

Madencilikte Rekabetçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Neleri İçeriyor?

21. yüzyıla geldiğimizde madencilik sektörünün yaşadığı en büyük sorunlar arasında madenlerin güvenliğini sağlamak geliyor. Yerel ve uluslararası yönetmelikler, her ne kadar madencilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlasa da bu alan her zaman geliştirmeye açık kalmaya devam ediyor. Yeni yaklaşımlar sayesinde maden ocaklarında kapsamlı iş güvenliği ve sağlığı önlemleri uygulanıyor.

Ayrıca günümüzde teknoloji destekli madencilik uygulamalarını yaygın olarak görmek mümkün. Teknoloji desteği maden arama sürecinden madenlerin çıkarılması sürecine kadar her alanda kullanılıyor. Petrokimya ürünlerini aramak için denizde sondaj gemileri kullanılıyor. Ayrıca yer altı taraması ve LIDAR gibi teknolojilerle inceleme yapılması zor olan bölgeleri araştırmak çok daha kolay bir hal aldı.

Tüm bunlara ek olarak madencilik sektörüne yapılan yatırımlar da madencilik faaliyetlerinin hız kazanmasına yardımcı oluyor. Devlet teşvikleri ve ruhsatlandırma işlemleri sayesinde özel sektör paydaşları her geçen gün daha da fazla sektörde yer alıyor. Madencilik ve sanayi iş birliği de ihtiyaç duyulan madenlerin çıkarılmasına ve işlenmesine izin veriyor.

Haber detay için tıklayınız.