Kromit cevheri, Türkiye’de 1800lü yıllardan beri aranan cevherler arasında yer alır. Yüksek yatırım potansiyeli sayesinde kromit cevheri ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Türkiye’nin jeopolitik konumu, bu cevherin ülkede yaygın olarak bulunmasına yol açmıştır. Türkiye, 2017 yılında 1,8 milyon ton kromit üretimiyle ciddi bir potansiyeli olduğunu ortaya koymuştur.

Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan ve Makedonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de batı tetis metalojenik bölgesinde bulunur. Bu da ülkenin kromit açısından zengin yataklara sahip olmasına neden olmaktadır. Kromit arama metodolojilerinin incelenmesi, ilerleyen yıllarda bu alanın sunacağı potansiyeli ortaya koymak için oldukça önemlidir. Yerli ve yabancı yatırımcılar bu metodolojileri anlayarak yatırımlarına buna göre yönlendirebilirler.

Maden Arama Süreci

Maden arama söz konusu olduğunda birbirine bağlı birden fazla süreçten bahsetmek gerekir. Tüm süreçler, büyük bir titizlikle ve uzmanlıkla ele alınmalıdır. Metal arama faaliyetlilerinde arama metodolojileri ilk olarak yatak tipi ve oluşum özelliklerinin belirlenmesiyle başlar. Daha sonra cevherleşme yaşı ve metalojenik kuşağın özelliklerinin de dikkate alınması gerekir. Bu adımlar, maden yatırımı için son derece önemlidir.

Kromit Arama Süreci

Kromit cevher arama sürecinde, podiform tip yataklarda süreçlerin detaylı bir şekilde tanımlanması gerekir. Düzensiz şekilli ve lens yapılı podiform tip kromit cevherleşmesi, bu gibi bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Kromit cevherleşmesinin yönelimi, cevher kütlesi keşfedildiğinde daha doğru bir şekilde belirlenebilir.

Kromit arama metodolojisinin bir sonraki aşaması ise dokümantasyon ile ilgilidir. Dokümantasyon, maden ruhsat sahasının açık ve detaylı bir şekilde ifade edilmesini içerir. Bu aşama, herhangi bir fiziksel çalışmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. Daha sonraki adım ise jeolojik haritalama çalışmasının yapılmasıdır. Haritalamadan sonra kayaçlardan numune alınarak ilk keşif çalışması gerçekleştirilir. Saha keşfi sırasında potansiyel cevher alanları da belirlenir. Alanların belirlenmesinden sonra potansiyel cevher alanlarına dair detaylı bir jeolojik haritalama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Tüm bunlar maden çıkarma sürecinin sorunsuz ve en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlar. Haritalama sürecinden sonra yarma çalışması tamamlanır. Daha sonra kayaç ve cevher örnekleme çalışması ve jeofizik çalışması gerçekleştirilir. Sondaj ve loglama aşamalarını örnekleme aşaması takip eder. Kaynak modelleme ise kromit arama metodolojisinin son aşamasını oluşturur.

Haber kaynak için tıklayınız.