Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de önemli etkilere yol açtı. Madencilik sektörü de küresel çapta yaşanan bu duraklamanın etkilerini en yakından hissetti. Pandemi sürecinde Avrupa’nın madencilik sektörünü nasıl değerlendirdiğini görmek üzere Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından Euromines Başkanı Mark Rachovides’in katılımıyla bir webinar düzenlendi. “Pandemi Sürecinde Madenciliğe Avrupa’dan Bakış” isimli bu webinarda Rachovides, Avrupa’nın yaşanan bu süreçte madencilik sektörüne dair bakış açısını paylaştı. Moderatörlüğünü  TMD Genel Sekreteri Dr. Ercan Balcı’nın üstlendiği webinar, katılımcılar arasında oldukça fazla ilgi gördü.

Webinarda Neler Konuşuldu?

Ocak 2021 tarihinde Zoom üzerinden düzenlenen “Pandemi Sürecinde Madenciliğe Avrupa’dan Bakış” webinarı, TMD Başkanı Ali Emiroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Emiroğlu, pandemi sürecinin madencilik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ifade ederek etkinliği başladı. Aynı zamanda Emiroğlu, sektörde toparlanma olduğunu ve ihracat rakamları açısından 2020 yılının sadece %1’lik bir kayıp yaşadığını ifade etti.

Euromines’ın Başkanı Mark Rachovides ise pandeminin hem dünya hem de Avrupa üzerindeki etkilerinden bahsederek etkinliğe başladı. Aynı zamanda yaşanan belirsizlik ortamını da vurgulayan Rachovides, madencilik sektörünün göreceli olarak hızlı bir toparlanma yaşadığını da belirtti. Rachovides’in ifade ettiği diğer bir konu ise 2030 yılında yaşanacak demografik değişimler ve iklim kriziydi. Bu iki ana konunun madencilik sektöründe dikkate alınması gerektiğini ifade eden Rachovides, sektörün iklim krizine karşı sürdürülebilir bir süreç izlemesi gerektiğinin altını çizdi.28

Avrupa Pandemi Sürecinde Madencilik Sektörünü Nasıl Görüyor?

Pandemi süreci birçok sektörün iş yapış şekillerini yeninden değerlendirmesine yol açtı. Madencilik sektörün söz konusu olduğunda ise sürdürülebilir ve yeşil madencilik gibi konular ön plana çıktı. Rachovides, Avrupa’nın madencilik alanında çevre dostu politikalar izleme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Buna ek olarak Rachovides, sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Bu kurumları politika süreçlerine dahil etmenin yeşil ekonomiye ulaşma konusunda önemli bir adım olarak gösterilebileceğini de sözlerine ekledi. Rachovides’e göre madencilik sektörüyle ilgili karar verme süreçlerine katılacak kişilerin farklı grupları temsil etmesi gerekiyor. Yatırımcıların yanı sıra sendikalar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve düzenleyiciler de Avrupa’da maden sektörünün geleceği için önemli rol oynuyor.

Haber kaynak için tıklayınız.

Webinar’ı izlemek için tıklayınız.